Algemene voorwaarden

Café Bugsy’s hanteert een minimale leeftijdsgrens van 21 jaar, deze zal op basis van vertoon van een geldig ID gecontroleerd worden. Zonder ID kan en zal naar hoge waarschijnlijkheid altijd de toegang geweigerd worden. Onder de leeftijd van 18 jaar zal nimmer de toegang verleend worden. Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Wanneer men een bestelling plaatst via deze site, geeft dit geen garantie voor entree, indien er sprake is van club kenmerkende kleding, gedrag, onder invloed en/of leeftijd onder de 21 jaar.

Indien men onder de 21 jaar is en toch een bestelling plaatst zal er geen restitutie plaats vinden. Producten die betaald zijn, mogen nooit meegenomen worden indien niet volledig geconsumeerd. In het geval van niet komen opdagen, mag men een andere datum kiezen binnen het bestek van 1 maand. 

 

Groepen:
Elke groep van 10 personen of meer dient een online bestelling te plaatsten en af te rekenen via de bestelportal, om zich van toegang te verzekeren onder de volgende voorwaarden:

  • Elk persoon is 21 jaar en ouder.
  • Ieder persoon heeft een geldige legitimatie bij zich.
  • Ieder persoon is correct gekleed zonder “club” kenmerkende kleding.
  • Ieder in de groep is van goed gedrag en niet onder invloed.
  • De groep dient voor 01:00 binnen te zijn of zich gemeld te hebben bij de portiers. Na 01:00 kan het al te druk zijn om grote groepen nog binnen te laten.

Indien er een of meerdere perso(o)n(en) binnen de groep niet aan de bovenstaande genoemde voorwaarden voldoen, kan/kunnen deze perso(o)n(en) buitengelaten worden, de rest van de groep kan dan, op aangeven van de portiers, naar binnen. Kiest de groep er collectief voor niet naar binnen te gaan, kunnen zij een andere datum binnen een maand kiezen, anders is de bestelling verbeurt en vind er geen restitutie plaats.

Er vind nooit restitutie van de betaalde gelden plaats.

 

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de geldende voorwaarden van het UVH (uniforme voorwaarden horeca) opgesteld door de KHN. Een kopie hiervan kunt u vinden via deze link.